Terminal

ØversteBannerBillede

Scan Logistic Partners – effektive og konkurrencedygtige terminaler

 

Scan Logistic Partner (SLP) utfører terminal oppgaver i havnene, Mandal, Bergen og Rødskjær/Harstad. SLP tilbyr både losse- og lasteoppdrag, samt at flere bedrifter ønsker å benytte terminalene også til lagringsoppgaver.
Vi er åpne for samarbeidet med forskjellige bedrifter, vi kan tilby både kort- eller langtidsoppdrag.
I Haugesund samarbeider vi med Husøy Terminalen, som utfører de samme oppgavene som de respektive SLP selskapene.
SLP terminalene har igjennom årene gode relasjoner til leverandører av byggevarer, hvor palleløsninger er det mest brukte, og mange ser fordelene ved samlast løsninger, hvor man får en logistisk gevinst ved å hente flere varegrupper på samme sted.
SLP selskapene har både inne- og utendørs lagermuligheter, og kan også håndtere transittløsninger, hvis dette ønskes.
Ta kontakt, så løser vi oppgavene sammen.