OM OSS

Om Scan Logistic Partner

Scan Logistic Partner ble etablert for å drifte BMC sine lagre og logistikktjenester i havnene Oslo, Horten, Mandal, Bergen og Harstad. Flere av samarbeidspartnerne til BMC ønsket også å benytte seg av lagrene med påfølgende tjenester som shipping og biltransport. Våre primære forretningsområder er lossing og lasting av båter, samt lagertjenester. Selskapet skal bistå konsernet med å levere dør-dør-løsninger for kunder og samarbeidspartnere.

Etableringer:

Eierstruktur

Scan Logistic Partner AS (SLP) er en del av porteføljen til det danske GF Inveco-konsernet, som eier en rekke datterselskaper som driver innen byggevarer, logistikk, eiendom og LED-belysning – fire områder som i høy grad komplimenterer hverandre. BMC AS (Building Material Corporation) ble grunnlagt i Danmark i 1987, og produksjon og salg av byggevarer til det skandinaviske markedet er det primære forretningsområdet. BMC Trading AS eier SLP-terminalene.

Skipstransport med en klimavennlig flåte kombinert med «grønne» terminaler langs norskekysten er viktig strategi for GF Inveco-konsernet.

90 prosent av verdenshandelen transporteres sjøveien, som er den mest miljøvennlige måten å transportere varer på. Et skip fullastet med byggevarer eller annet gods kan seile seks ganger lenger enn en lastebil kan kjøre med tilsvarende utslipp.

Scan-Shipping Bergen AS ble grunnlagt i 2002 for å håndtere BMCs logistikk til sjøs, og jobber tett med de andre selskapene under GF Inveco-paraplyen for å knytte Norge enda tettere sammen med resten av Europa på en klimavennlig måte. Scan-Shipping Bergen er en en one stop shop for skipsmegling, transport av tørrvarer og dør-til-dør løsninger, og er i tillegg kommersielle ledere og linjeoperatører. Flåten består av 11 skip som frakter gods på alle verdens hav. Den har gjennomgått et betydelig klimaløft de siste årene, slik at den er klassifisert etter fremtidige klimakrav.

I stedet for å investere i nye skip, investerer Scan-Shipping Bergen stort i eksisterende tonnasje for å sikre at skipene har lengst mulig levetid, blant annet fem nye hovedmotorer på skipene. Dette har ført til 92 prosent reduksjon i NOX-utslipp og om lag 20 prosent reduksjon i C02-utslipp.

SAMMEN
FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID