BÆREKRAFT

Sammen for en bærekraftig fremtid

Å forstå miljøpåvirkningen av enhver beslutning gjennom hele verdikjeden kan være en reell utfordring. Men det trenger ikke alltid være det. SLP er bygget på et fundament som er på lag med fremtiden. GF Inveco-konsernet ønsker å være en veiviser i det grønne skiftet, og arbeider systematisk og kontinuerlig med å integrere bærekraftige løsninger i alle sine selskap. Som en del av GF Inveco AS forplikter SLP seg til FNs 17 bærekraftmål, med et særskilt fokus på:

For å opprettholde de satte målene utøves det systematisk kontroll i alle ledd, samtidig som vi har fokus på å etablere samarbeid og benytte leverandører som selv kan dokumentere et tilfredsstillende fokus på bærekraft.

Vi streber etter å gjøre bærekraftige valg lett tilgjengelige for våre kunder, og vil bistå dere med å identifisere og foreslå den mest bærekraftige transportmetoden for ditt selskap. Våre medarbeidere er opplært til å hjelpe deg med å velge det mest miljøvennlige fraktalternativet mens de har begrensninger som tid og markedstilgjengelighet i tankene.

SAMMEN FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Gjennom konsernet har SLP et tett samarbeid med Scan-Shipping Bergen AS. Rederiet ble etablert i 2002 og har i dag Europas største flåte av sideportskip innenfor shortsea. Rederiet er kommersielt ansvarlig for 14 skip, med en diversifisert portefølje som inkluderer RORO, sideport, kranet tonnasje, frys og bulkskip. Også her gjøres det systematisk innsats for mer bærekraftig drift, med tiltak som viser til dokumentert reduksjon av NOx og Co2. Alle varer som transporteres sjøveien med Scan-Shipping Bergen fraktes fra fabrikk til et av 12 logistikksentre lokalisert sentralt langs norskekysten. Dermed blir landtransporten minimal, noe som bidrar til store reduksjoner i klimagassutslipp – et skip fullastet med byggevarer eller annet gods kan seile seks ganger lenger enn en lastebil kan kjøre med tilsvarende utslipp. Ved å overføre godsfrakt fra vei til sjø kan energiforbruket reduseres med minst 41 prosent og CO2-utslippene med minimum 39 prosent, ifølge en rapport fra DNV GL.

Med vissheten om at transportsektoren står for 25 prosent av EUs totale klimagassutslipp, har SLP ambisjoner om å gjøre sjø og bane til et mer attraktivt alternativ enn vei. Ambisjonen er at havnedriften skal være bærekraftig og nullutslipps. Tiltak i henhold til dette vil omfatte kravspesifikasjoner vedrørende lastebiler vi benytter mellom havnene. For å unngå kødannelse ut til offentlig vei, vil SLP etablere tidsvinduer for hente- og omlastingskunder.

Nøkkelen ligger i å være åpne for innovative løsninger. For å skape en grønn havn må man være villige til å implementere politiske tiltak og styringssystemer som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen fra transportsektoren. For å få en gjennomgående grønn havn må omfanget berøre innvirkninger på både vann, luft, lyd og energiforbruk. Det må aktivt settes inn innovative, målbare tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra havnen, dens aktiviteter og tilhørende parter. I det lange løp vil dette inkludere å etablere et forhold til renere drivstoff, krav til skips- og motorteknologi, krav til lastebiler i havneområdet, bruk av fornybar energi, implementering av rene produksjonsmetoder og avfallshåndtering.