SPEDISJON OG FORTOLLING

Fraktdokumentasjon, Spedisjon og fortolling

SLP bistår med kompetanse innen alt fra transport og spedisjon til dokumentasjon og fortolling.

Vi samarbeider med et utstrakt nettverk av speditører og transportører både i Norge og utlandet. Vårt nettverk av spesialister på transport med båt, bil og fly sikrer at våre kunders logistikkbehov blir ivaretatt fra a til å. Vi er også behjelpelige med alt innenfor dokumentasjon og myndighetskontakt for at våre kunder alltid får en sømløs opplevelse både innenfor Norge, men også på tvers av landegrenser.
Vi har detaljert kunnskap om gjeldende regler for fortolling og krav til fraktdokumentasjon, og gir kvalifiserte råd om fortolling av ditt gods. Dette bidrar også til en effektiv prosess med å frakte gods over landegrenser uten fordyrende opphold.
Vår lange erfaring, gode rutiner og solide kompetanse sikrer at våre kunder alltid kan velge den raskeste og rimeligste løsningen for sine forsendelser.
Både vi og våre samarbeidspartnere er opptatt av klimavennlige løsninger, og jobber aktivt i retning av det grønne skiftet og nullutslippsløsninger.

SAMMEN
FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID