Prosjektlast

Skreddersydd prosjektlasthåndtering

Prosjektlogistikk er en spesialisert tilnærming med fokus på planlegging, koordinering og styring av logistikken for store og komplekse prosjekter.

Denne disiplinen omfatter håndtering av spesialtransport, tidskritiske leveranser, flermodal transport, samt lager- og distribusjonsløsninger skreddersydd for unike behov. Prosjektlogistikk sikrer at alle logistikkelementene blir koordinert og utført sømløst og effektivt for å oppnå prosjektmålene, uavhengig av størrelsen eller kompleksiteten til prosjektet.

Den geografiske spredningen av våre grønne terminaler gjør oss unike når det gjelder håndtering av spesiell prosjektlast. SLPs visjon er at alle våre terminaler/havner skal være nullutslipps-havner i tråd med norske statlig reguleringer innen 2030, og med hensikt om å etterstrebe IMOs (FNs sjøfartsorganisasjon) vedtak om nullutslipp for internasjonal skipsfart innen 2050. Fra Oslo i sør til Harstad i nord kan vi tilpasse oss ulike behov og krav for prosjektlogistikk. Med spesialisert kunnskap og erfaring innen prosjektlast, navigerer vi komplekse logistikkutfordringer. Vårt mål er å levere skreddersydde logistikkløsninger som sikrer suksessen til et hvert prosjekt våre kunder bringer til oss. SLP sikter mot å bli ledende aktør på området.

Prosjektlogistikk krever kompetanse og profesjonalitet, og vårt prosjektteam setter sin stolthet i å skreddersy løsninger for kunden sitt prosjekt. Enten det er høyt, langt, bredt eller tungt. Scan Logistic Partner AS sitt nettverk gir mulighet til å tilby tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Vårt prosjektteam står klar til å finne de beste og mest optimale løsningene.

Eksempler på tjenester SLP tilbyr:

SAMMEN
FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID